วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2556

เมนูน้ำผัก ผลไม้ปั่นแพทย์วิถีธรรม (ยา ๙ เม็ด)
ยาเม็ดที่ ๗ การรับประทานอาหารปรับสมดุล
เมนูอาหารฤทธิ์เย็น
เมนูน้ำผัก ผลไม้ปั่น

ส่วนผสมฤทธิ์เย็น
น้ำคลอโรฟิลล์สด,มะเขือเทศ,
เส้นมะละกอดิบ, แก้วมังกร, แอปเปิ้ล
สับปะรด, แคนตาลูป,ผักฤทธิ์เย็น เช่น ใบผักบุ้ง,ใบอ่อมแซ่บ, ใบผักกาดหอม,มะนาว
 
ส่วนผสมฤทธิ์ร้อน
กล้วยน้ำว้าสุก
 
วิธีทำ
หั่นส่วนผสมทั้งหมดให้เล็ก แล้วใส่เครื่องปั่นจนละเอียดดี ผลไม้ช่วยให้มีความหวาน ปั่นเสร็จใส่แก้วเสริฟ อาจเพิ่มความอร่อย ด้วยการใส่น้ำมะนาว สามารถปรับสูตรวัตถุดิบได้ตามที่มีในท้องถิ่น เน้นวัตถุดิบที่เป็นฤทธิ์เย็น จะมีฤทธิ์ร้อนได้เพียงตัวเดียวคือ กล้วยน้ำว้าสุก

หมายเหตุ ปั่นเสร็จแล้วควรดื่มทันทีหรือให้หมดภายใน ๑ ชั่วโมง
 
สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารเนื้อหาสาระ
แพทย์วิถีธรรม (ยา ๙ เม็ด) ได้ที่

๑.  http://www.morkeaw.net.


๓.วารสารแพทย์วิถีธรรม เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ และ กิจกรรม ของการแพทย์
    วิถีธรรม แก่สมาชิก เครือข่าย ฯ และผู้ที่สนใจ อันจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยบรรเทาเบาบาง ความทุกข์ทรมาน 
จากความเจ็บป่วยของคนในสังคม
ติดต่อขอทราบรายละเอียดที่ อีเมล์  morkeawjournal@gmail.com
๔.  เฟสบุค
https://www.facebook.com/morkeawfansclub

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2556

เมนูสลัดผักผลไม้ฤทธิ์เย็นแพทย์วิถีธรรม (ยา ๙ เม็ด)
ยาเม็ดที่ ๗ การรับประทานอาหารปรับสมดุล
เมนูอาหารฤทธิ์เย็น
เมนูสลัดผักผลไม้ฤทธิ์เย็น

ส่วนผสมฤทธิ์เย็น
เส้นมะละกอดิบ,มะเขือเทศ,ผั
กกาดหอม,แก้วมังกร,
กล้วยน้ำว้า,ดอกอัญชัญ,สัปป
ะรด,น้ำมะขามเปียก,
น้ำตาลโอทึ้ง, เกลือ
 
วิธีทำ
หั่นมะเขือเทศ แก้วมังกร กล้วยน้ำว้า สัปปะรด เป็นชิ้นเล็ก ๆ
ดอกอัญชัญเด็ดเป็นกลีบ เอาขั้วสีเขียวออก แล้วนำมาคลุก
ผสมกันในภาชนะ ร่วมกับน้ำสลัด
เวลาเสริฟรองด้วยใบผักกาดหอ
มในภาชนะตามด้วยสลัด
 
น้ำสลัด ใช้น้ำมะขามเปียก ผสมน้ำตาลโอทึ้งและเกลือ ให้กลมกล่อม


สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารเนื้อหาสาระ
แพทย์วิถีธรรม (ยา ๙ เม็ด) ได้ที่

๑.  http://www.morkeaw.net.


๓.วารสารแพทย์วิถีธรรม เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ และ กิจกรรม ของการแพทย์
    วิถีธรรม แก่สมาชิก เครือข่าย ฯ และผู้ที่สนใจ อันจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยบรรเทาเบาบาง ความทุกข์ทรมาน 
จากความเจ็บป่วยของคนในสังคม
ติดต่อขอทราบรายละเอียดที่ อีเมล์  morkeawjournal@gmail.com
๔.  เฟสบุค
https://www.facebook.com/morkeawfansclub

วันพุธที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2556

เมนูแกงส้มหยวกกล้วย

แพทย์วิถีธรรม (ยา ๙ เม็ด)
ยาเม็ดที่ ๗ การรับประทานอาหารปรับสมดุล
เมนูอาหารปรับสมดุล
เมนูแกงส้มหยวกกล้วยส่วนผสมฤทธิ์เย็น
หยวกกล้วย, มะละกอห่าม, มะเขือเทศ, ฟักเขียว
ใบส้มป่อย,เกลือ, น้ำมะขามเปียก
ส่วนผสมฤทธิ์ร้อน
ฟักทองแก่
วิธีทำ
ปั่นมะเขือเทศ กับฟักทองแก่ให้ละเอียด ใส่หม้อตั้งน้ำให้เดือด
ใส่มะละกอห่าม และฟักเขียว ใกล้สุกใส่หยวกกล้วย เมื่อสุกแล้วใส่ใบส้มป่อย ชิมรสจะได้ความเปรี้ยวจากใบส้มป่อย ความหวานจากผัก แล้วจึงเติมเกลือ หากยังเปรี้ยวไม่พอเติมน้ำมะขามเปียก ปรุงเสร็จแล้ว ตักใส่ภาชนะเสริฟ

สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารเนื้อหาสาระ
แพทย์วิถีธรรม (ยา ๙ เม็ด) ได้ที่

๑.  http://www.morkeaw.net.


๓.วารสารแพทย์วิถีธรรม เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ และ กิจกรรม ของการแพทย์
    วิถีธรรม แก่สมาชิก เครือข่าย ฯ และผู้ที่สนใจ อันจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยบรรเทาเบาบาง ความทุกข์ทรมาน 
จากความเจ็บป่วยของคนในสังคม
ติดต่อขอทราบรายละเอียดที่ อีเมล์  morkeawjournal@gmail.com
๔.  เฟสบุค
https://www.facebook.com/morkeawfansclub

เมนูข้าวต้มธัญพืช

แพทย์วิถีธรรม (ยา ๙ เม็ด)
ยาเม็ดที่ ๗ การรับประทานอาหารปรับสมดุล
เมนูอาหารฤทธิ์เย็น
เมนูข้าวต้มธัญพืชส่วนผสมฤทธิ์เย็น
ข้าวสาร, ถั่วเขียว, ฟักเขียว, บวบ, ข้าวโพดสวีท,เกลือ
ส่วนผสมฤทธิ์ร้อน
ฟักทอง,คื่นช่าย
วิธีทำ
ล้างถั่วเขียวให้สะอาด แช่น้ำสะอาดปริมาณ 3 เท่าของถั่วไว้ 10-12 ชั่วโมง แล้วล้างน้ำอีกครั้ง หั่นฟักเขียว บวบ ฟักทอง เป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเล็ก ปาดข้าวโพดออกจากฝัก 


กรณีที่ทำทานแบบปริมาณน้อย
ตั้งน้ำให้เดือดใส่ฟักเขียว ถั่วเขียว ซางข้าวโพด ข้าวสารที่ซาวน้ำแล้ว
พอใกล้สุกใส่ข้าวโพดสวีท กับฟักทอง เมื่อสุกข้าวไม่บานมากชิมรส
เติมเกลือเล็กน้อย โรยด้วยคื่นช่าย แล้วตักเสริฟใส่ภาชนะ 


ในกรณีทำแบบปริมาณมาก 
ต้มข้าวแยกต่างหาก 1 หม้อ และต้มน้ำซุปผักต่างกับถั่วเขียว แยกอีก 1 หม้อ เมื่อจะทานจึงนำมาผสมกัน แล้วจึงตักเสริฟสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารเนื้อหาสาระ
แพทย์วิถีธรรม (ยา ๙ เม็ด) ได้ที่

๑.  http://www.morkeaw.net.


๓.วารสารแพทย์วิถีธรรม เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ และ กิจกรรม ของการแพทย์
    วิถีธรรม แก่สมาชิก เครือข่าย ฯ และผู้ที่สนใจ อันจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยบรรเทาเบาบาง ความทุกข์ทรมาน 
จากความเจ็บป่วยของคนในสังคม
ติดต่อขอทราบรายละเอียดที่ อีเมล์  morkeawjournal@gmail.com
๔.  เฟสบุค
https://www.facebook.com/morkeawfansclubวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2556

เมนูต้มยำยอดมะพร้าวอ่อน

แพทย์วิถีธรรม (ยา ๙ เม็ด)
ยาเม็ดที่ ๗ การรับประทานอาหารปรับสมดุล
เมนูอาหารปรับสมดุล
เมนูต้มยำยอดมะพร้าวอ่อน 

ส่วนผสมฤทธิ์เย็น
ยอดมะพร้าวอ่อน, เห็ดหูหนูดำ, มะเขือเทศ,
น้ำมะพร้าวอ่อน, เกลือ, น้ำมะนาวหรือน้ำมะขาม
 

ส่วนผสมฤทธิ์ร้อน
ตะไคร้,ใบมะกรูด, ข่า, หัวหอมแดง
 

วิธีทำ
หั่นวัตถุดิบเป็นชิ้นเล็ก ๆ ตั้งน้ำใส่น้ำมะพร้าวอ่อนผสมน้ำสะอาดหรือจะน้ำมะพร้าวอ่อนอ ย่างเดียวก็ได้ ต้มจนน้ำเดือดใส่ตะไคร้ข่า หัวหอมแดง พอกลิ่นหอมใส่ยอดมะพร้าว มะเขือเทศ และเห็ดพอสุกชิมรส เติมเกลือและน้ำมะนาวหรือน้ำมะขาม ใส่ใบมะกรูด
ปิดไฟ ตักเสริฟใส่ภาชนะ
สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารเนื้อหาสาระ
แพทย์วิถีธรรม (ยา ๙ เม็ด) ได้ที่

๑.  http://www.morkeaw.net.


๓.วารสารแพทย์วิถีธรรม เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ และ กิจกรรม ของการแพทย์
    วิถีธรรม แก่สมาชิก เครือข่าย ฯ และผู้ที่สนใจ อันจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยบรรเทาเบาบาง ความทุกข์ทรมาน 
จากความเจ็บป่วยของคนในสังคม
ติดต่อขอทราบรายละเอียดที่ อีเมล์  morkeawjournal@gmail.com
๔.  เฟสบุค
https://www.facebook.com/morkeawfansclub
วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2556

เมนูผัดมันแกว

แพทย์วิถีธรรม (ยา ๙ เม็ด)
ยาเม็ดที่ ๗ การรับประทานอาหารปรับสมดุล
เมนูอาหารปรับสมดุล

เมนูผัดมันแกว


ส่วนผสมฤทธิ์เย็น
มันแกว,ข้าวโพดสวีท,ข้าวโพดอ่อน,ผักหวาน,เกลือ

ส่วนผสมฤทธิ์ร้อน
ฟักทองแก่

วิธีทำ
ตั้งกะทะ ไฟปานกลาง ใส่ข้าวโพดและมันแกว ผัดจนมันแกวใกล้สุก
ใส่ฟักทอง เมื่อฟักทองสุกใส่ผักหวาน ชิมรส เติมเกลือเล็กน้อยสนใจติดตามข้อมูลข่าวสารเนื้อหาสาระ
แพทย์วิถีธรรม (ยา ๙ เม็ด) ได้ที่

๑.  http://www.morkeaw.net.


๓.วารสารแพทย์วิถีธรรม เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ และ กิจกรรม ของการแพทย์
    วิถีธรรม แก่สมาชิก เครือข่าย ฯ และผู้ที่สนใจ อันจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยบรรเทาเบาบาง ความทุกข์ทรมาน 
จากความเจ็บป่วยของคนในสังคม
ติดต่อขอทราบรายละเอียดที่ อีเมล์  morkeawjournal@gmail.com

๔.   http://www.morkeaw.com

๕.   รายการสุขภาพดีกับแพทย์วิถีธรรม ทุกเช้าวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง ๐๗.๐๐ น. 
      ทางช่อง FMTV  ช่องทางการรับชม สถานีโทรทัศน์เพื่อมนุษยชาติ FMTV (For Mankind        
     Television)
๔.๑. ดาวเทียม ThaiCom5 ระบบ C-Band ความถี่ 3640 Symbol Rate 28066 Horizontal
๔.๒. ดาวเทียม NSS6 ระบบ KU-BAND ความถี่ 11635 Symbol Rate 27500 Horizontal
-เครื่องรับ InfoSat ช่อง 39
-เครื่องรับ IPM ช่อง 118  *** กว่า 170 ประเทศจาก 4 ทวี คือ เอเซีย , ยุโรป,ออสเตรเลีย และแอฟริกา
๔.๓. เคเบิ้ลทีวีในท้องถิ่นทั่วประเทศ
๔.๔  WWW.FM-TV.TV
๖.  เฟสบุค
https://www.facebook.com/morkeawfansclub
เมนูยำผักฤทธิ์เย็น
แพทย์วิถีธรรม (ยา ๙ เม็ด)
ยาเม็ดที่ ๗ การรับประทานอาหารปรับสมดุล
เมนูอาหารฤทธิ์เย็น
ยำผักฤทธิ์เย็น

ส่วนผสมฤทธิ์เย็น
สายบัว,ดอกสายบัว,มะเขือยาว,ใบบัวบก,มะละกอดิบ,
ข้าวโพดสวีท,มะม่วงดิบ,เกลือ,น้ำมะขามเปียก,น้ำตาล

วิธีทำ
ล้างและหั่นผักให้ละเอียด
ต้มข้าวโพดสวีทให้สุกแกะเอาแต่เม็ดข้าวโพด
น้ำยำ ผสมน้ำมะขามเปียก น้ำตาลเกลือ ผสมกันให้กลมกล่อม
เสริฟน้ำยำพร้อมผักสด

สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารเนื้อหาสาระ
แพทย์วิถีธรรม (ยา ๙ เม็ด) ได้ที่

๑.  http://www.morkeaw.net.


๓.วารสารแพทย์วิถีธรรม เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ และ กิจกรรม ของการแพทย์
    วิถีธรรม แก่สมาชิก เครือข่าย ฯ และผู้ที่สนใจ อันจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยบรรเทาเบาบาง ความทุกข์ทรมาน 
จากความเจ็บป่วยของคนในสังคม
ติดต่อขอทราบรายละเอียดที่ อีเมล์  morkeawjournal@gmail.com

๔.   http://www.morkeaw.com

๕.   รายการสุขภาพดีกับแพทย์วิถีธรรม ทุกเช้าวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึง ๐๗.๐๐ น. 
      ทางช่อง FMTV  ช่องทางการรับชม สถานีโทรทัศน์เพื่อมนุษยชาติ FMTV (For Mankind        
     Television)
๔.๑. ดาวเทียม ThaiCom5 ระบบ C-Band ความถี่ 3640 Symbol Rate 28066 Horizontal
๔.๒. ดาวเทียม NSS6 ระบบ KU-BAND ความถี่ 11635 Symbol Rate 27500 Horizontal
-เครื่องรับ InfoSat ช่อง 39
-เครื่องรับ IPM ช่อง 118  *** กว่า 170 ประเทศจาก 4 ทวี คือ เอเซีย , ยุโรป,ออสเตรเลีย และแอฟริกา
๔.๓. เคเบิ้ลทีวีในท้องถิ่นทั่วประเทศ
๔.๔  WWW.FM-TV.TV
๖.  เฟสบุค
https://www.facebook.com/morkeawfansclub